Voor verwijzers


Bent u verwijzer: (huis)arts, praktijkondersteuner, specialist of verpleegkundige?


Verwijzing naar de diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek kunt u lezen op welk moment welke voedingszorg geschikt is. Zo is het voor u zichtbaar wat de diëtist kan en doet.


Verwijsbrief

Hier kunt u de verwijsbrief downloaden.