Voor verwijzers


Bent u verwijzer: (huis)arts, praktijkondersteuner, specialist of verpleegkundige?


Verwijzing naar de diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek kunt u lezen op welk moment welke voedingszorg geschikt is. Zo is het voor u zichtbaar wat de diëtist kan en doet.


Hoe verwijzen?

Bij voorkeur via ZorgDomein.

We zijn daar vindbaar onder Dieet oké, partner van PMC In Balans.

Hier kunt u eventueel onze verwijsbrief downloaden.


Secure e-mail

Gerda Belfroid: ga.belfroid2@zorgmail.nl

Louise de Ronde-den Boer: lm.derondedenboer2@zorgmail.nl

Cathelijne Burgs: c.burgs@zorgmail.nl.