Vergoeding


Verwijsbrief

De diëtisten van Dieet oké werken bij voorkeur op verwijzing. Een verwijsbrief zorgt voor een goede overdracht van uw behandelend huisarts of specialist naar Dieet oké. Het advies is om bij uw (huis)arts eerst een verwijsbrief te halen, voordat u de diëtist bezoekt. Neem deze verwijsbrief mee naar de afspraak.


Diëtisten zijn direct toegankelijk. Dit betekent dat u ook zonder verwijzing van een arts de diëtist mag bezoeken. Wel volgt er dan eerst een screening voordat een eventuele dieetbehandeling kan worden gestart.


Wanneer u diabetes, hart- en vaatziekten, COPD of astma heeft, krijgt u vaak geen papieren verwijsbrief mee van uw (huis)arts. De verwijzing komt dan digitaal bij ons binnen.


Identificatieplicht

U dient zich bij de diëtist eenmaal te identificeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).


Vergoeding diëtetiek (dieetadvies)

De gesprekken (consulten) bij de diëtist worden in 2020 net als voorgaande jaren vergoed vanuit de basisverzekering. In de basisverzekering zijn 3 behandeluren per kalenderjaar opgenomen. Dit komt in de praktijk vaak neer op 4 à 6 consulten per jaar.


Sommige zorgverzekeraars, waaronder CZ, bieden een extra vergoeding van de consulten bij de diëtist aan in de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polis of kijk op zorgwijzer. Of download hier het overzicht vergoedingen diëtetiek 2020 vanuit de aanvullende verzekering.


De eerste 3 behandeluren in een kalenderjaar vallen onder het (verplicht) eigen risico. Kinderen tot 18 jaar zijn hiervan vrijgesteld en kunnen dus kosteloos gebruik maken van de diëtist.


Mensen met diabetes, hart- en vaatziekten en COPD en astma worden behandeld vanuit de ketenzorg. Deze behandeling wordt volledig vergoed en gaat niet van het (verplicht) eigen risico af. 


Tarieven diëtetiek per 1 januari 2020

Onderstaande prijslijst geldt uitsluitend voor niet-gecontracteerde zorg. Dat is de extra zorg bovenop de zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering en eventueel aanvullende verzekering.

Deze prijslijst geldt ook voor patiënten die niet verzekerd zijn.


De diëtisten van Dieet oké hebben ook weer in 2020 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Klik hier voor het overzicht. Er gelden dan vaak andere prijzen dan in onderstaande tabel staan genoemd.

* Een individueel dieetvoorschrift bestaat uit een analyse van voedingskundige, diëtistische, medische en verpleegkundige gegevens en het opstellen van een persoonlijk dieetadvies. Het opstellen van een individueel dieetvoorschrift gebeurt in afwezigheid van de patiënt.

De bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Screening en intake en onderzoek diëtetiek

€ 74

Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing

€ 74

Individuele zitting reguliere diëtetiek

per half uur

€ 37

Telefonische zitting diëtetiek

per kwartier

€ 18,50

Individueel dieetvoorschrift*

per kwartier

€ 18,50

Niet nagekomen afspraak

Afhankelijk van de gereserveerde tijd in de agenda