Home


Deskundig in

voeding en dieetadviezen

Belangrijke mededeling in verband met corona


Wanneer u een afspraak heeft, wilt u dan rekening houden met de volgende regels:

- Kom op tijd, maar maximaal 5 minuten van te voren. Wacht desnoods even buiten of in de auto.

- Kom alleen naar de afspraak. Bij uitzondering mag één begeleider of ouder mee naar binnen.

- Ga voor vertrek thuis naar het toilet en was uw handen.

- Desinfecteer bij binnenkomst uw handen met handalcohol.

- Houd 1,5 meter afstand.

- Wilt u, voordat u naar de afspraak komt, de volgende vragen voor uzelf beantwoorden?

o   Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?

o   Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?

o   Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?

o   Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Als u alle vragen met ‘nee’ kan beantwoorden, gaat de afspraak door.

Als u tenminste één vraag met ‘ja’ beantwoordt, kan de afspraak NIET doorgaan. Blijf thuis en neem contact met ons op.


Wanneer u liever nog niet op het spreekuur komt, kunt u kiezen voor een telefonisch consult of videobellen. Geef dit dan wel duidelijk aan bij het maken van een afspraak. 


De diëtisten van Dieet oké houden zich aan het opgestelde hygiëneprotocol.


Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!