Vergoeding

Verwijsbrief

Wij zijn als diëtisten direct toegankelijk. Dit betekent dat u voor de diëtist geen verwijzing nodig heeft van uw arts. Echter, niet alle zorgverzekeraars vergoeden diëtetiek als u zonder verwijzing naar de diëtist gaat.

 

Wij werken daarom liever wel op verwijzing. Ons advies is om bij uw (huis)arts eerst een verwijsbrief te halen voordat u ons bezoekt. Wilt u deze verwijsbrief meenemen naar uw eerste afspraak?

Wanneer u diabetes, hart- en vaatziekten of COPD (chronische longaandoening) heeft, krijgt u vaak geen papieren verwijsbrief mee van uw (huis)arts. De verwijzing komt dan digitaal bij ons binnen.

 

Identificatieplicht

U dient zich bij de diëtist eenmaal te identificeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

 

Vergoeding diëtetiek (dieetadvies)

De gesprekken (consulten) bij de diëtist worden in 2018 weer vergoed vanuit de basisverzekering. In de basisverzekering zijn 3 behandeluren per kalenderjaar opgenomen. Dit komt in de praktijk vaak neer op 4 à 6 consulten per jaar.

 

Sommige zorgverzekeraars (waaronder CZ) bieden een extra vergoeding van de consulten bij de diëtist aan in de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polis of kijk op independer of zorgwijzer. Of download hier het overzicht vergoedingen diëtetiek 2018 vanuit de aanvullende verzekering.

 

Wij hebben voor 2018 een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Klik hier voor het overzicht.

 

De eerste 3 behandeluren in een kalenderjaar vallen onder het (verplicht) eigen risico. Kinderen tot 18 jaar zijn hiervan vrijgesteld en kunnen dus kosteloos gebruik maken van de diëtist.

 

Mensen met diabetes, hart- en vaatziekten en (soms) COPD en astma worden behandeld vanuit de ketenzorg. Deze behandeling wordt volledig vergoed en gaat niet van het (verplicht) eigen risico af.

 

Tarieven diëtetiek per 1 januari 2018

Onderstaande prijslijst geldt uitsluitend voor niet gecontracteerde zorg. Dat is de extra zorg bovenop de zorg die vergoed wordt vanuit de basis- en eventueel aanvullende verzekering. Het is ook de zorg aan patiënten van zorgverzekeraars met wie we geen contract hebben afgesloten.

 

Behandeling per kwartier

€ 15,88

In de praktijk is hiervan afgeleid:

 

Eerste consult lang (6x 1 kwartier)

€ 95,25

Eerste consult kort (5x 1 kwartier)

€ 79,38

Vervolgconsult (meestal 2x 1 kwartier)

€ 31,75

Telefonisch consult

€ 15,88

E-mail consult

€ 15,88

Niet nagekomen afspraak

Afhankelijk van de gereserveerde tijd in de agenda

Hoe is de behandeltijd opgebouwd?

De behandeling door een diëtist bestaat uit directe en indirecte tijd. De directe tijd is de tijd dat u aan tafel zit bij de diëtist. De indirecte tijd is de tijd die de diëtist besteedt aan ondermeer het registreren van de gegevens in uw dossier, het samenstellen van een persoonlijk dieetadvies, een eventuele voedingsberekening, het rapporteren van de verwijzer en zo nodig overleg met andere zorgverleners. Hier bent u als patiënt doorgaans niet bij aanwezig.

De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.